söndag 3 september 2017

Introduktionskurs i esperanto

Du lär dig enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto.
Det är roligt att lära esperanto eftersom språket är logiskt uppbyggt och saknar undantag.
Det är lättare att lära än andra språk och du kommer att göra snabba framsteg.

Tid: 21-22 oktober 2017, kl 10-15 
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 200 kr för båda dagarna, totalt 8 timmar.
Kaffe/te ingår samt viss kursmaterial.
Anmälan: senast 15 oktober till esperantoagado@outlook.com 
eller tel 073 971 80 78 där mer information kan fås.

Den 103:e världskongressen i esperanto äger rum i Lissabon, Portugal, 28/7-4/8 2018.
Lär du esperanto fram till dess kan du också följa med!

Välkommen på kurs!

tisdag 21 juli 2015

Kurser på esperanto med utländsk lärare

Under hösten 2015 har vi kurs både i Malmö och Lund.

Du lär dig enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto. Det är roligt att lära esperanto eftersom språket är logiskt uppbyggt och saknar undantag. Det är lättare att lära än andra språk och du kommer att göra snabba framsteg.

I Lund: 12 september kl 12-17 
Lokal: Studiefrämjandet Lund, Fabriksgatan 2, Lund
Kursen kostar 50 kr.

I Malmö: 13 september kl 12-17  
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 50 kr.


Vi planerar för regelbunden kurs under hösten både i Lund och Malmö. Har du bara tillfälle delta i något av ovanstående datum får du en inblick i språket även på dessa 5 timmar.

Svenska och polska esperantotalande planerar en träff i Gdansk 5-8 maj 2016. Lär du esperanto under hösten och våren kan du också följa med!

Hjärtligt välkommen!
Malmö Esperantoförening 

söndag 1 mars 2015

Kurser på esperanto med utländsk lärare våren 2015

Du lär dig enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto. Det är roligt att lära esperanto eftersom språket är logiskt uppbyggt och saknar undantag. Det är lättare att lära än andra språk och du kommer att göra snabba framsteg.

Lund: 15 mars kl 17.00-19.15. Pågår söndagar 22/3, 29/3, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6
Lokal: Studiefrämjandet Lund, Fabriksgatan 2, Lund
Kursen kostar 50 kr och avser nybörjare .


Malmö: nybörjarkurs startar så snart några intresserade anmält sig
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 50 kr (klubbmedlemmar 20 kr). Den 100:e världskongressen i esperanto äger rum i Lille, Frankrike, 25/7-1/8. En buss till Lille går från Köpenhamn full med esperantotalande. Lär du esperanto under våren kan du också följa med.

Hjärtligt välkommen!

måndag 5 januari 2015

Introkurs helt på esperanto med utländsk lärare

Du lär dig enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto. Det är roligt att lära esperanto eftersom språket är logiskt uppbyggt och saknar undantag. Det är lättare att lära än andra språk och du kommer att göra snabba framsteg.

 
Tid: 17 januari kl 12-16 
Lokal: Studiefrämjandet Lund, Fabriksgatan 2, Lund
Kursen kostar 50 kr.

Anmälan: senast 15 januari till esperantoagado@outlook.com 

 Den 100:e världskongressen i esperanto äger rum i Lille, Frankrike, 25/7-1/8. En buss till Lille går från Köpenhamn full med esperantotalande. Lär du esperanto under våren kan du också följa med.

Hjärtligt välkommen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


söndag 7 september 2014

Kurs i Malmö hösten 2014


Kurs helt på esperanto

med utländsk lärare!

Du lär dig enkel konversation och får

en inblick i det internationella språket

esperanto, som genom sin logiska upp-

byggnad är lättare att lära än andra språk.Kursen startar 5 oktober 2014 och pågår söndagar kl 12.30 – 14.30 under hösten.Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö

Kursen kostar 50 kr/gång inkl kaffe/teAnmälan:


eller

sms till 073 – 971 80 78

senast 1/10.
måndag 7 oktober 2013

Esperantokurs i Malmö 19 okt

Kurs helt på esperanto med utländsk lärare
Du lär dig lite enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto, som genom sin logiska uppbyggnad är lättare att lära än andra språk.
Kursen äger rum lördagen den 19 okt 2013 kl 11-14.
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 50 kr och inkluderar kaffe/te.
Anmälan: senast15 oktober till esperantoagado@yahoo.se.
Hjärtligt välkommen!

tisdag 9 april 2013

KER-ekzameno en Malmö en la 8-a de junio 2013
Dua Tutmonda KER-ekzameno okazos en Malmö
en la 8-a de junio 2013

Se minimume 5 ekzameniĝemuloj aliĝos,  okazos KER-ekzameno en Malmö.
Ni tre atendas vian partoprenon en ĉi tiu grava movada afero!
Samtempe ĝi okazos en pli ol dudeko da aliaj lokoj tutmonde.

La ekzamenado komenciĝos ekde la 9a horo matene en la popolaltlernejo Kvarnby folkhögskola, Industrigatan 4, Malmö.

Okazos nur skriba ekzameno.
Eblas elekti inter tri niveloj, B1, B2 kaj C1.

Ĉi tie vi trovas detalojn pri la ekzameno
Bv. aliĝi kiel eble, plej frue en la retejo 
  
Bona ideo estas prepari sin studante pli fruajn ekzamentaskojn. Vi trovas ilin en
”Ekzamenoj-UEA-KER–Specimenoj”.  

Kotizoj

La kotizo por la ekzameno estas
B1 €34
B2 €37
C1 €42

La organizantoj devos ĝiri la kotizojn al UEA antaŭ la 15a de majo.
Do vi nepre pagu al Klubo Esperantista de Malmö, bankĝiro 353-0383, vian
partoprenkotizon en ekvivalenta sumo de svedaj kronoj antaŭ la 10a de majo.

La aprobitoj ricevos oficialan diplomon pri sia ekzameno.

Ĉeforganizanto estas Sten Svenonius kun Kim J: Henriksen kiel kunorganizanto.
Ne-esperantistan protektanton ni ankoraŭ serĉas.

Se vi havas ajnan demandon, bonvolu kontakti Sten Svenonius: sten(cxe)agado.net.

Jen grava ligilo por via informo:


Sten Svenonius