tisdag 21 februari 2012

Programo en Kopenhago printempe 2012

La 22-a de februaro(merkredo): Ekskurso al la Ŝtata Muzeo de Arto.
La 27-a de februaro. Junulara Vespero. ĉiutagaj rakontoj. Kiamaniere ili strukturas nian vivon.
La 5-a de marto. Prelego Peter Wraae rakontos pri siaj spertoj kaj impresoj dum sia restado kaj studado en Ĉinio.
La 12-a de marto. Studrondo pri Marvirinstrato. 'Spektaklo' paĝoj 108 – 116. Ankaŭ legeblas
Eŭgenius Rybarcyk gvidos la studrondon.
La 19-a de marto. Jens S. Larsen parolos pri gramatikaĵoj.
La 23-a de marto (vendredo). Taga ekskurso al Kopenhaga Urbo-muzeo.
Ni ekskursos ne merkrede, ĉar oni senpage rajtas viziti tien vendrede ne merkrede.
La 26-a de marto. Junulara vespero. Temo anoncota.
La 2-an de aprilo. Pasko
La 9-an de aprilo Pasko
La 16-an de aprilo. Tibor Sekelj vespero. Betty Chatterjee gvidos.
La 23-an de aprilo 'Numerluda Vespero'. Finn kaj Kamma gvidos.
La 25-an de aprilo. Recenza vespero. Kion vi legas? Ĉu laŭ vi la libro legita estis leginda,
legenda aŭ forĵetinda?
La 30-an de aprilo Junulara vespero. Temo anoncota.
La 7-an de majo. Esperanto-Doma vespero.
La 14-an de majo. Konversacia kaj kanta vespero.
La 21-an de majo Junulara Vespero. Temo anoncota.
La 23-an de majo. Pikniko en Ĝardeno de la Reĝo kaj boatekskurso per Netto-boato.
La 28-an de majo Pentekosto.
La 4-an de junio . Prelego 'Nia vojaĝo al Usono – Usono la lando de kontrastoj.' La preleganto estos la prezidanto de la klubo de Arhuso, Stanislaw Mielczarek.
La 11-an de junio. Amir prelegos 'Cifereca kaj reta identeco de individuoj'.
La 18-an de junio. Ekskurso vespera. Informoj sekvos.

KEK-aj kunvenoj komenciĝos je la 19-a kaj finiĝos je la 21-a. La adreso estas:
Tomgardsvej 35, 2400 Kobenhavn NV. Cetere la kluba programo legeblas ĉe:
La kunvenoj ĉiam komenciĝas je la 19-a. La kluba kontaktulo estas
Betty Chatterjee +45 38 89 10 13 chatterjeebetty@hotmail.com
Por pli da informoj dum la periodo bonvolu rigardi www.agado.net!
Betty

lördag 4 februari 2012

Veckoslutskurs i Malmö 18-19 febr 2012 i esperantoEsperanto-kurs för nybörjare
I kursen, som äger rum helt på esperanto med utländsk lärare, får deltagarna lära känna det internationella språket Esperanto, som genom sin logiska uppbyggnad är lättare att lära än andra språk.
Kursen äger rum i veckoslutet 18-19/2 2012, båda dagarna kl 12-17.
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 100 kr och inkluderar material och kaffe med bulle.
eller sms till 073-9718078 senast 16/2.
Hjärtligt välkomna!

Svenska Esperantokongressen 18-20 maj 2012


Preliminärt program

Fredag 18/5

Utflykt med buss. Avfärd 9.30 från Folkets Hus, återkomst ca 17.00.
Kvällsutflykt med Danmarksfärjan, ca 19.00.

A-salen öppen 9-12 och 13-18 för registrering och avhämtning av kongressmaterial.

13.00 - 17.00                      ILEI-konferens i D-salen
                                           ”Hur motivera någon att lära sig esperanto i Sverige - 
                                             uppgifter och mål  för ILEI-se”
                                           Kaffe
                                          ”Esperanto-ön Hajnan, Kina” . Peter Wraae,
                                             Köpenhamn, berättar med bilder om sitt deltagande 
                                             i den intensiva esprantokursen.

Lördag 19/5

  9.00 – 10.00                     Årsmöte Eldona.
10.00 – 10.15                      Invigning med kort anförande av kommunstyrelsens
                                            vice ordförande Mikael Skoog.
10.15 – 10.45                     Kaffe
10.45 – 12.15                     Föreläsning. ”Modela lingvo – informado pri Esperanto
                                            enkadre de la nova lernobjekto ’Homa lingvo’ ”, 
                                            Folke Wedlin.
12.30 – 13.30                     Lunch
13.30 – 15.00                     Årsmöte SEF.
15.00 – 15.15                     Kaffe
15.15 – 16.30                     Föreläsning. ”Enkonduko al Eo kadre de la gimnazia 
                                            kurso Människans Språk". Hokan Lundberg och 
                                            Olof Pettersson.
16.30 – 17.30                     Årsmöte ILEI-se.
17.30 – 18.00                     Rondo Langlet. Mottagning för inbjudna. 
                                           För övriga: Bildspel och/eller tävling.
18.00 – 19.30                     Kvällsmat.
19.30 -                                Underhållning. La Perdita Generacio, La Mondsteluloj, 
                                            Carlos.


Söndag 20/5

  9.00 –   9.30                     Årsmöte KELI.
10.00 – 11.00                     Gudstjänst i GA-kyrkan.
11.15 – 11.30                     Kaffe
11.30 – 12.30                     Föreläsningar av Hokan Lundberg. ”Spertoj de trilingva
                                            familio”och ”Planoj kaj revoj pri esperanto-info.org”.
12.30 – 13.00                     Avslutning.
13.00 -                                Lunch.

Loĝeblecoj dum la sveda kongreso en Helsingborg 2012.

La kongresejo situas en Södergatan 65, en la suda parto de la urbo. Inter la stacio Knutpunkten (Helsingborgs Central) kaj la kongresejo troviĝas kelkaj hoteloj kaj gastejoj. Ni rezervis kelkajn ĉambrojn en la du subaj hoteloj. Bonvolu ne disvastigu la kodojn por mendo, ili estas nur por tiuj, kiuj aliĝas al la kongreso. Kompreneble vi povos trovi ankaŭ aliajn hotelojn en la urbo. La deĵorantoj bedaŭrinde ne parolas esperanton.

Stadsmotellet situas en Hantverkaregatan 11, malantaŭ la kongresejo Folkets Hus. Ĝi havas unu- ĝis 3-litajn ĉambrojn. Ĉiu ĉambro havas propran banĉambron kaj televidilon. Unu-lita ĉambro kostas 695:- kaj du-lita 845:-. Por du-litaj ĉambroj eblos ricevi rabaton se vi mendos ĝin por pli ol unu nokto. La prezo inkluzivas parkejon  kaj bufedan matenmanĝon. Ni rezervis kelkajn ĉambrojn ĝis 30/4.
www.stadsmotellet.se           stadsmotellet@telia.com       042-12 79 55

Comfort Hotel Nouveau, Gasverksgatan 11, ofertas unu-litajn ĉambrojn por 695:- kaj du-litajn por 895:- inkluzive matenmanĝon. Ĝi situas en 7-minuta perpieda distanco de la stacio. Kelkaj ĉambroj estas rezervitaj ĝis la 18-a de aprilo.
www.hotelnouveau.se          co.nouveau@choice.se         042-37 19 50

Por havi la kodojn por la mendoj, kontaktu nin retpoŝte ĉe sefkongr2012@esperanto.se aŭ telefone ĉe Ann-Louise Åkerlund 0736-17 01 23 aŭ Dan Palm 0701-70 94 60.

Troviĝas du gastejoj (vandrarhem) inter la stacio kaj la kongresejo. Ne eblis por ni antaŭmendi ĉambrojn tie. Vi devas kunporti proprajn litotukojn, aŭ lui surloke.

Helsingborgs Vandrarhem Centrum situas en Hantverkaregatan 2, iom norde de la kongresejo. Ĝi havas 14 ĉambrojn kun 1 ĝis 4 litoj kaj senpaga WiFi. Necesejo kaj duŝejo troviĝas en la koridoro. La ĉambroj kostas ekde 295:- por unu-lita ĉambro ĝis 995:- por 4-lita ĉambro. La prezo inkluzivas simplan matenmanĝon. Kafo kaj teo haveblas senpage.
042-14 15 65                                            076-776 04 60

Cityvandrarhemmet i Helsingborg, Järnvägsgatan 39, havas 30 ĉambrojn, unu-litajn ĝis 6-litajn. Duŝejo kaj necesejo troviĝas en la koridoro.
www.cityvandrarhemmet.com                   
info@cityvandrarhemmet.com                                          042-14 58 50