måndag 7 oktober 2013

Esperantokurs i Malmö 19 okt

Kurs helt på esperanto med utländsk lärare
Du lär dig lite enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto, som genom sin logiska uppbyggnad är lättare att lära än andra språk.
Kursen äger rum lördagen den 19 okt 2013 kl 11-14.
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 50 kr och inkluderar kaffe/te.
Anmälan: senast15 oktober till esperantoagado@yahoo.se.
Hjärtligt välkommen!

tisdag 9 april 2013

KER-ekzameno en Malmö en la 8-a de junio 2013
Dua Tutmonda KER-ekzameno okazos en Malmö
en la 8-a de junio 2013

Se minimume 5 ekzameniĝemuloj aliĝos,  okazos KER-ekzameno en Malmö.
Ni tre atendas vian partoprenon en ĉi tiu grava movada afero!
Samtempe ĝi okazos en pli ol dudeko da aliaj lokoj tutmonde.

La ekzamenado komenciĝos ekde la 9a horo matene en la popolaltlernejo Kvarnby folkhögskola, Industrigatan 4, Malmö.

Okazos nur skriba ekzameno.
Eblas elekti inter tri niveloj, B1, B2 kaj C1.

Ĉi tie vi trovas detalojn pri la ekzameno
Bv. aliĝi kiel eble, plej frue en la retejo 
  
Bona ideo estas prepari sin studante pli fruajn ekzamentaskojn. Vi trovas ilin en
”Ekzamenoj-UEA-KER–Specimenoj”.  

Kotizoj

La kotizo por la ekzameno estas
B1 €34
B2 €37
C1 €42

La organizantoj devos ĝiri la kotizojn al UEA antaŭ la 15a de majo.
Do vi nepre pagu al Klubo Esperantista de Malmö, bankĝiro 353-0383, vian
partoprenkotizon en ekvivalenta sumo de svedaj kronoj antaŭ la 10a de majo.

La aprobitoj ricevos oficialan diplomon pri sia ekzameno.

Ĉeforganizanto estas Sten Svenonius kun Kim J: Henriksen kiel kunorganizanto.
Ne-esperantistan protektanton ni ankoraŭ serĉas.

Se vi havas ajnan demandon, bonvolu kontakti Sten Svenonius: sten(cxe)agado.net.

Jen grava ligilo por via informo:


Sten Svenonius