måndag 7 oktober 2013

Esperantokurs i Malmö 19 okt

Kurs helt på esperanto med utländsk lärare
Du lär dig lite enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto, som genom sin logiska uppbyggnad är lättare att lära än andra språk.
Kursen äger rum lördagen den 19 okt 2013 kl 11-14.
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 50 kr och inkluderar kaffe/te.
Anmälan: senast15 oktober till esperantoagado@yahoo.se.
Hjärtligt välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar