söndag 7 september 2014

Kurs i Malmö hösten 2014


Kurs helt på esperanto

med utländsk lärare!

Du lär dig enkel konversation och får

en inblick i det internationella språket

esperanto, som genom sin logiska upp-

byggnad är lättare att lära än andra språk.Kursen startar 5 oktober 2014 och pågår söndagar kl 12.30 – 14.30 under hösten.Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö

Kursen kostar 50 kr/gång inkl kaffe/teAnmälan:


eller

sms till 073 – 971 80 78

senast 1/10.