måndag 5 januari 2015

Introkurs helt på esperanto med utländsk lärare

Du lär dig enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto. Det är roligt att lära esperanto eftersom språket är logiskt uppbyggt och saknar undantag. Det är lättare att lära än andra språk och du kommer att göra snabba framsteg.

 
Tid: 17 januari kl 12-16 
Lokal: Studiefrämjandet Lund, Fabriksgatan 2, Lund
Kursen kostar 50 kr.

Anmälan: senast 15 januari till esperantoagado@outlook.com 

 Den 100:e världskongressen i esperanto äger rum i Lille, Frankrike, 25/7-1/8. En buss till Lille går från Köpenhamn full med esperantotalande. Lär du esperanto under våren kan du också följa med.

Hjärtligt välkommen!