söndag 3 september 2017

Introduktionskurs i esperanto

Du lär dig enkel konversation och får en inblick i det internationella språket esperanto.
Det är roligt att lära esperanto eftersom språket är logiskt uppbyggt och saknar undantag.
Det är lättare att lära än andra språk och du kommer att göra snabba framsteg.

Tid: 21-22 oktober 2017, kl 10-15 
Lokal: Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö
Kursen kostar 200 kr för båda dagarna, totalt 8 timmar.
Kaffe/te ingår samt viss kursmaterial.
Anmälan: senast 15 oktober till esperantoagado@outlook.com 
eller tel 073 971 80 78 där mer information kan fås.

Den 103:e världskongressen i esperanto äger rum i Lissabon, Portugal, 28/7-4/8 2018.
Lär du esperanto fram till dess kan du också följa med!

Välkommen på kurs!